8 zinnen met «komen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord komen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Om aan de macht te komen, moesten naties rijkdom vergaren door deze kostbare grondstoffen uit hun koloniale bezittingen te halen. »
« Een van de bepalingen van het Congres was dat het over een jaar opnieuw bijeen zou komen om de geboekte vooruitgang te evalueren; het Congres werd een gekozen regering. »
« De opstand van Shays overtuigde George Washington om uit zijn pensioen te komen en de conventie te leiden die Alexander Hamilton had bijeengeroepen om de Articles of Confederation te wijzigen om opstanden zoals die in Massachusetts aan te pakken en voor meer stabiliteit in de Verenigde Staten te zorgen. »
« Politieke leiders en partijen werden populair door op te komen voor de wil van het volk, waardoor het land op weg werd geholpen naar een toekomst waarin een bredere groep burgers een politieke stem had. »
« Zodra ze aan de oppervlakte komen, kan de kanker uitzaaien naar de lymfeklieren en in het hele lichaam, en in dat stadium kan het hopeloos zijn. »
« Bovendien bestond de mogelijkheid dat de kanker ondanks de operatie terug zou komen. »
« Ik was er zeker van - nou ja, bijna zeker - dat ik terug zou komen, maar ik wist niet wanneer of in welke toestand. »
« Deze ontwikkeling had niet op een beter moment kunnen komen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022