5 zinnen met «nota»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord nota en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Interessant is dat Kepler zijn werk deed terwijl hij de officiële keizerlijke wiskundige was van de Heilige Roomse Keizer Rudolf II, die over het hoofd zag dat Kepler protestant was omdat hij (Rudolf) zo geïnteresseerd was in wetenschap - en dat tegen de achtergrond van de Dertigjarige Oorlog, nota bene! »
« Traditioneel deden Franse koningen financiële zorgen af als beneden hun koninklijke waardigheid, maar de situatie had zo'n wanhopig punt bereikt dat zelfs de koning er nota van moest nemen. »
« Agenten namen nota van elk spoor. »
« Deze nota heeft ten doel duidelijk te maken dat het noodzakelijk is terug te keren naar een preventieve en strikte hygiëne in huis, om de terugkeer van besmettelijke ziekten tegen te gaan. »
« Dat is niet wat Shirley MacLaine wil horen, en ze is het er niet mee eens, maar het enige wat ze kan doen is luisteren en er nota van nemen, want de mening van Stephen Hawking verdient respect, of ze het nu met hem eens is of niet. »
diccio-o.com - 1998 - 2022