Zinnen met «wiskundigen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wiskundigen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Babyloniërs erfden de wetenschappelijke tradities van het oude Mesopotamië en werden de grootste astronomen en wiskundigen ooit, die in staat waren eclipsen te voorspellen en zeer gedetailleerde kalenders bij te houden. »
« Zoals hierboven opgemerkt betekent het woord "filosofie" letterlijk "liefde voor de kennis", en Griekse filosofen deden veel meer dan nadenken over de zin van het leven; zij waren vaak wiskundigen, natuurkundigen en literaire critici, maar ook "filosofen" in de zin waarin dat woord tegenwoordig wordt gebruikt. »
« Dit is niet alleen duidelijk bij Newton, maar ook bij andere wetenschappers uit die tijd - velen waren astronomen en astrologen, net zoals velen wiskundigen en ingenieurs waren en ook alchemisten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022