6 zinnen met «schrijvers»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord schrijvers en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Engelse schrijvers en anderen grepen het idee van Spaanse wreedheid aan om hun eigen kolonisatieprojecten te ondersteunen. Door de Spanjaarden te demoniseren, rechtvaardigden ze hun eigen inspanningen als menselijker. »
« Een van die schrijvers, Thomas Roderick Dew, president van het College of William and Mary in Virginia in het midden van de negentiende eeuw, schreef lovend over de deugdzaamheid van de Zuidelijke vrouwen, een deugdzaamheid die volgens hem voortkwam uit hun natuurlijke zwakheid, vroomheid, gratie en bescheidenheid. In haar Dissertation on the Characteristic Differences between the Sexes schrijft zij dat de zuidelijke vrouwen hun macht niet ontlenen aan het aanvoeren van legers in de strijd, of aan het in staat stellen van de fysieke kracht die de natuur hun heeft geschonken tot een meer geduchte actie te brengen. »
« Zijn missie was immers toekomstige schrijvers te motiveren, en naast hem zat een klein meisje van acht jaar, te popelen om die motivatie. »
« In een paar gevallen overleeft wat schrijvers publiceren hen. »
« De verwarring over het bestaan van de Musketiers is te wijten aan het feit dat Dumas, zoals veel schrijvers, zich voor de personages in de roman heeft laten inspireren door historische figuren. »
« Griekse schrijvers begonnen deze voorstellingen te schrijven en creëerden uiteindelijk wat wij nu als toneelstukken herkennen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022