6 zinnen met «samenwerking»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord samenwerking en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In tegenstelling tot de verdedigers van Darwin geloven veel wetenschappers tegenwoordig dat het leven zowel door deelname en samenwerking als door competitie is geëvolueerd. »
« Op zijn beurt hing de stabiliteit van de regering af van de samenwerking tussen de Kroon en het Lagerhuis, het grootste van de twee wettelijke organen van het parlement, dat werd bevolkt door leden van de adel. »
« De West-Europese regeringen deelden deze fundamentele kenmerken en trachtten de handel over de grenzen heen te vergemakkelijken door federalistische organen op te richten die de economische samenwerking moesten bevorderen. »
« Een studie onder leiding van Dr. Turan Itil, voorzitter van het New York Medical Research Institute, in samenwerking met zes Amerikaanse universiteiten, wil deze resultaten bevestigen. »
« In het paleolithicum was het verstrekken van voedsel een symbool van samenwerking; het was een blijk van solidariteit. Dit geldt echter alleen voor mannen als het gaat om de jacht. »
« Het Wereld Natuur Fonds heeft, in samenwerking met China's Ministerie van Bosbouw, een gedetailleerd plan opgesteld om de panda te beschermen. Voorgesteld wordt de panda-reservaten met 70% uit te breiden en de kosten daarvan over een periode van vijf jaar met 20 miljoen dollar te spreiden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022