8 zinnen met «kracht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kracht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Fysieke kracht - het bewerken van de velden, het bouwen van dorpen, het verwerken van grondstoffen - is een noodzaak om een samenleving in stand te houden. »
« Om de suikerwet van 1764 kracht bij te zetten, werden in de wet de handhavingsbepalingen aangescherpt. »
« Aangezien de belasting op thee die door de Townshend Acts was opgelegd, nog steeds van kracht was, had thee bovendien een intense kracht om het idee van "geen belasting zonder vertegenwoordiging" te symboliseren. »
« Tocqueville's ervaring bracht hem tot de overtuiging dat democratie een onstuitbare kracht was die op een dag overal ter wereld de monarchie omver zou werpen. »
« Deze argumenten voor slavernij zouden herhaaldelijk en met kracht worden aangevoerd naarmate de westwaartse expansie vorderde. »
« Op weg naar mijn kantoor, merkte ik de kracht in mijn stap. »
« Ik kon op eigen kracht uit bed komen en meer dan een half uur lopen zonder ongemak. »
« Maar ik moet de persoon nog bedanken die me de kracht gaf om te overleven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022