6 zinnen met «opgericht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord opgericht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Nederlandse Republiek, of Holland, werd opgericht in 1581 maar pas in 1648 door Spanje als onafhankelijk erkend, en werd al snel een machtige kracht in de wedloop om koloniën en Atlantische rijkdommen. »
« Bij de Navigation Act van 1696 werd echter de Board of Trade opgericht, die de Lords of Trade verving. Bij deze wet, die bedoeld was om de handhaving van de douanewetgeving te versterken, werden ook vice-admiraliteitsrechtbanken opgericht waar de kroon overtreders van de douanewetgeving kon vervolgen zonder dat er een jury aan te pas moest komen. »
« De Sons of Liberty, die in de zomer van 1765 in Boston werden opgericht, bestonden uit ambachtslieden, kooplieden en kleine winkeliers die bereid waren om buitenwettelijke middelen te gebruiken om te protesteren. Voordat de wet in werking trad, begonnen de Sons of Liberty te protesteren. »
« De Daughters of Liberty, een losse organisatie die in het midden van de jaren 1760 was opgericht om zich te verzetten tegen Britse maatregelen om inkomsten te heffen, werkten onvermoeibaar om de oorlogsinspanningen te steunen. »
« De vereniging, die in 1783 werd opgericht, liet alleen officieren van het Continentale Leger en de Franse strijdkrachten toe, geen leden van de militie of de minutemen. »
« De president had, met steun van het Congres, een Amerikaanse marine opgericht die nu tientallen schepen omvatte. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022