6 zinnen met «maakt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord maakt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Nederlandse intrede in de Atlantische wereld maakt deel uit van het grotere verhaal van religieuze en keizerlijke conflicten in de vroegmoderne tijd. »
« Het maakt deel uit van de burgerlijke godsdienst van Amerika, en duizenden mensen maken elk jaar een pelgrimstocht om het originele document in Washington DC te zien. »
« John Sununu heeft een hoog IQ, en hij maakt er geen geheim van. »
« In een stille verbijstering vroeg hij zich af: Hoe maakt een man zijn vrouw wakker om haar te vertellen dat zijn enige zoon dood is? »
« Deze vooruitgang omvat de operatiemicroscoop, die het mogelijk maakt bloedvaten zo dun als een menselijke haar te zien; gecomputeriseerde tomografie; magnetische resonantiebeeldvorming; de laserstraal.... »
« Van de lagere school tot de universiteit maakt lichaamsbeweging dus deel uit van het leven van de student. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022