8 zinnen met «sloot»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sloot en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In het begin van de 16e eeuw sloot het zich aan bij de wedloop om de Nieuwe Wereld te verkennen en de rijkdommen van het westelijk halfrond te exploiteren. »
« Champlain sloot zich aan bij de Huron-bond en de Algonquins en stemde ermee in met hen te vechten tegen hun vijand, de Iroquois. »
« Hij sloot een vriendschapsverdrag met de Lenni Lenape (Delaware) stam en kocht hun land voor een eerlijke prijs in plaats van het met geweld in te nemen. »
« De Boston Port Act sloot de haven van Boston totdat de Oost-Indische Compagnie was terugbetaald. »
« In navolging van Frankrijk sloot Spanje zich in 1779 aan bij de oorlog tegen Groot-Brittannië, hoewel het de Amerikaanse onafhankelijkheid pas in 1783 erkende. »
« De Nederlandse Republiek begon ook de Amerikaanse revolutionairen te steunen en sloot in 1782 een handelsverdrag met de Verenigde Staten. »
« Deze religieuze test sloot Joden uit van het bekleden van een ambt, aangezien het Nieuwe Testament geen deel uitmaakt van het Joodse geloof. In 1790 schrapte Pennsylvania deze kwalificatie echter uit zijn grondwet. »
« Om zijn plan aanvaard te krijgen sloot Hamilton een compromis met de Virginians Madison en Jefferson dat inhield dat hij, in ruil voor hun steun, New York City zou opgeven als hoofdstad van de natie en een meer zuidelijke locatie zou aanvaarden, wat hun voorkeur had. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022