Zinnen met «vonnissen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vonnissen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen Filips vonnissen begon uit te vaardigen over het door de Engelsen gecontroleerde gebied van Aquitanië, trok Edward ten strijde, waardoor de Honderdjarige Oorlog uitbrak. »
« Friedrich Wilhelm I verdubbelde de omvang van het Pruisische leger meer dan (van 30.000 naar 83.000, waardoor het op drie na het grootste leger van Europa werd), woonde bescheiden in een paar kamers in het paleis, droeg overal zijn officiersuniform en sloeg af en toe de tanden uit van rechters met wier vonnissen hij het niet eens was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022