7 zinnen met «voorbeelden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voorbeelden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een van de treffendste voorbeelden is het bloedbad op Sint-Bartholomeusdag in 1572, waarbij Franse katholieke troepen ongewapende Franse protestanten begonnen te vermoorden. »
« De opstand van Pontiac en de acties van de Paxton Boys waren voorbeelden van vroege Amerikaanse rassenoorlogen, waarin beide partijen zichzelf zagen als inherent verschillend van de ander en meenden dat de ander moest worden uitgeroeid. »
« De grondwet van Pennsylvania van 1776 en de grondwet van New Hampshire van 1784 zijn voorbeelden van democratische tendensen. »
« De grondwetten van Maryland en South Carolina zijn voorbeelden van pogingen om de macht van de Democratische meerderheid te beperken. »
« Dergelijke voorbeelden leken het bewijs te leveren dat de Democraten verdienste, opleiding en respectloosheid veronachtzaamden bij beslissingen over de regering van het land. »
« De Assyrisch-Babylonische riten van Tammuz en Ishtar -ontstaan vóór 4.000 v. Chr. - zijn een van de vroegste voorbeelden van allegorieën over de dood van een god. »
« Wetenschappers hebben ook vele andere voorbeelden gevonden van "springende" genen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022