7 zinnen met «vijanden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vijanden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hongersnood of angst voor sterkere vijanden kan een stam ertoe dwingen hulp te vragen aan een andere stam en zich in ruil daarvoor als een soort slaaf over te geven. »
« De belangrijkste vijanden van Spanje in deze tijd waren de gevluchte Spaanse provincies in de Noordelijke Nederlanden. »
« Toen hij chef-staf van het Witte Huis was, maakte hij vijanden in het Congres omdat hij, in plaats van zijn toevlucht te nemen tot diplomatie, de mensen confronteerde. »
« De Assyriërs martelden en verminkten verslagen vijanden, en vilden hen zelfs levend, wanneer zij geconfronteerd werden met een dreiging van verzet of opstand. »
« De Neo-Babyloniërs namen enkele van de terreurtactieken van de Assyriërs over; zij deporteerden ook veroverde vijanden als bedienden en slaven. »
« De twee belangrijkste gebieden die een man moest beheersen waren daarom oorlog en retorica: het vermogen om vijanden in de strijd te verslaan en het vermogen om potentiële bondgenoten in de politieke arena te overtuigen. »
« Cyrus II ging door met het vinden van loyale leiders en met het rechtvaardig behandelen van zijn veroverde vijanden, waardoor opstanden tegen hem tot een minimum beperkt bleven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022