6 zinnen met «loop»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord loop en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de loop van 1500 besteedde het grote hoeveelheden geld en mankracht aan een mislukte poging om het protestantisme in Europa uit te roeien. »
« De relatie tussen de Britten en veel Amerikaanse patriotten verslechterde in de loop van het decennium, met als hoogtepunt een oproerige menigte die een fortuin aan thee vernietigde door het in december 1773 in de haven van Boston te dumpen uit protest tegen de Britse belastingwetten. »
« In de loop van zijn twee termijnen als president - hij werd in 1804 herkozen - keerde Jefferson het beleid van de Federalistische Partij om door zich af te keren van stedelijke commerciële ontwikkeling. In plaats daarvan bevorderde hij de landbouw door westelijk openbaar land in kleine, betaalbare kavels te verkopen. »
« In de loop van de decennia verslechterden de arbeidsomstandigheden in veel fabrieken. »
« In de loop der jaren hebben de twee elkaar vaak geholpen. »
« In de loop der eeuwen zijn talrijke technieken ontwikkeld die, gesteund door de natuur, hebben getracht de ideale gezondheidstoestand van de mens te bereiken langs parallelle wegen met de medische wetenschap. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022