6 zinnen met «term»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord term en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In die tijd was de term "puriteins" pejoratief; veel mensen zagen de puriteinen als heiliger-dan-gij oplichters die religie gebruikten om hun buren op te lichten. »
« Sommige Noordelijken, zoals Gouverneur Morris van New York, haatten echter de slavernij en wilden zelfs niet dat de term werd opgenomen in het nieuwe nationale regeringsplan. »
« Velen in het Noorden waren verontwaardigd over wat een Zuidelijk plan leek te zijn, georkestreerd door wat zij zagen als de Slavenmacht - een term die zij gebruikten om de onevenredig grote invloed aan te duiden die werd uitgeoefend door eliteslavenhouders - om de slavernij uit te breiden. »
« Bij uitbreiding wordt de term dyspepsie toegepast op elke functionele stoornis van het maagdarmkanaal. »
« Rode bloedcellen zijn de rode bloedcellen in het bloed. De meer correcte term is echter erytrocyt. »
« De term psychosomatisch beschrijft lichamelijke aandoeningen die zijn veroorzaakt of verergerd door psychologische factoren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022