6 zinnen met «derde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord derde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De boeren kregen slechts een derde van hun oogst voor zichzelf. De Inca-heerser eiste een derde, en een derde werd gereserveerd in een soort bijstandsstelsel voor hen die niet konden werken. »
« Zijn derde vrouw, Jane Seymour, baarde uiteindelijk een zoon, Edward, die korte tijd regeerde voor hij in 1553 op vijftienjarige leeftijd stierf. »
« Een derde strijdmacht, geleid door generaal Sir Henry Clinton, zou vanuit New York City naar het noorden oprukken. »
« Hamilton's derde rapport aan het Congres, bekend als het "Report on Manufactures", ging over de noodzaak om inkomsten te genereren om de rente op de staatsschuld te betalen. »
« Een derde kandidaat, Henry Clay, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, kwam uit Kentucky en vertegenwoordigde de westelijke staten. »
« In de derde alinea, die over urine-incontinentie ging, stond een onderstreepte zin: "Laat u niet ontmoedigen!" »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022