6 zinnen met «nederzetting»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord nederzetting en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Over de etniciteit van de bewoners van deze nederzetting wordt gediscussieerd; sommige geleerden geloven dat het een multi-etnische stad was. »
« De eerste permanente Engelse nederzetting werd gesticht door een naamloze vennootschap, de Virginia Company. Vernoemd naar Elizabeth, de "maagdelijke koningin", verkreeg de onderneming koninklijke goedkeuring om een kolonie te stichten op de oostkust van Noord-Amerika, en in 1606 stuurde zij 144 mannen en jongens naar de Nieuwe Wereld. »
« Naarmate de nederzetting rond Charles Town groeide, begon men vee te produceren voor de export naar West-Indië. »
« Five Points, de New Yorkse wijk, begon als een nederzetting voor bevrijde slaven, maar werd al snel een overvolle stedelijke wereld van Amerikaanse dagloners en arbeiders met lage lonen die een onzeker bestaan leidden dat door de economische voordelen van de nieuwe economie grotendeels ongedaan werd gemaakt. »
« Een groot deel van het uitgestoten lood valt op de nederzetting die het produceert, maar een aanzienlijk deel wordt naar verafgelegen gebieden getransporteerd. Zo zijn er "halo's" van vervuiling die zich enkele honderden kilometers rond de stations en langs de invalassen uitstrekken. »
« In tegenstelling tot de smerigheid van de meeste bevolkingscentra in de Derde Wereld, is Jamba een brandschone nederzetting. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022