Zinnen met «bijbels»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bijbels en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In Genève stichtte Calvijn een bijbels gemenebest, een gemeenschap van gelovigen wier enige bron van gezag hun interpretatie van de bijbel was, niet het gezag van een vorst of monarch. Al snel verspreidden de ideeën van Calvijn zich naar Nederland en Schotland. »
« "Het is verbazingwekkend hoeveel informatie er verborgen zit in laarzen, plakboeken en oude bijbels. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022