Zinnen met «dichtbevolkte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dichtbevolkte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegen 1300 waren hun oogsten goed voor de meest dichtbevolkte nederzettingen in het zuidwesten. »
« De Byzantijnen en Perzen vochten om het dichtbevolkte Armenië en het zeer rijke Syrië. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022