6 zinnen met «lijst»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lijst en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Luther stelde een lijst samen van wat hij als noodzakelijke kerkhervormingen beschouwde, een document dat bekend werd als de Vijfennegentig Stellingen, en spijkerde die in 1517 aan een kerkdeur in Wittenberg, Duitsland. »
« De verordening bevatte verder een lijst van "opgesomde artikelen" die alleen naar Engeland of de Engelse koloniën mochten worden vervoerd, waaronder de meest lucratieve goederen zoals suiker en tabak, maar ook indigo, rijst, melasse, en marinevoorraden zoals terpentijn. »
« De Verklaring, die in de eerste plaats door Jefferson werd geschreven, bevatte een lange lijst van grieven tegen koning George III en legde de grondslag voor de Amerikaanse regering als een republiek waarin de instemming van de geregeerden van het grootste belang zou zijn. »
« Samuel Morse voegde de telegraaf toe aan de lijst van Amerikaanse innovaties die in de jaren vóór de Burgeroorlog werden ingevoerd. »
« Andrew Jackson, de beroemde "held van New Orleans," maakte de lijst compleet. Jackson had weinig formele opleiding, maar was populair om zijn militaire overwinningen in de Oorlog van 1812 en in de Creek- en Seminole-oorlogen. »
« Cathy dicteerde een lijst met namen en telefoonnummers die ik mechanisch opschreef. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022