Zinnen met «illusies»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord illusies en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In tegenstelling tot de meeste oude godsdiensten konden de christenen de verering van andere goden, die zij beschouwden als niet-bestaande illusies die de zielen in gevaar brachten, niet tolereren. »
« mijn dochter en ik luisterden naar het gedruppel, dat mijn herinneringen en haar illusies perfect samenvatte. »
« Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1968 ging de gemeenteraad van Lambeth, een van de meest vastberaden Labour-gemeenten, over naar de Conservatieve kant. John Major, die zich geen illusies maakte dat hij had meegedongen naar een "onmogelijke" zetel, werd raadslid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022