7 zinnen met «provincie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord provincie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij was gouverneur van de provincie Nieuw-Galicië, waar hij geruchten hoorde over rijkdom in het noorden: een stad van goud genaamd Quivira. »
« In 1691 herstelde Engeland de controle over de provincie New York. »
« Nadat bij het Verdrag van Adams-Onís van 1819 de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten was vastgesteld, begonnen meer Amerikaanse expansionisten het noordelijke deel van de Mexicaanse provincie Coahuila en Texas binnen te trekken. »
« Mexico was niet van plan zijn noordelijke provincie te verliezen. Santa Anna en zijn leger van vierduizend man hadden San Antonio in februari 1836 belegerd. »
« In Argentinië richtte Jorge Raff in de stad Escobar, in de provincie Buenos Aires, een centrum voor teelt en bloemenonderzoek op, waaruit 80 verschillende energetische essences voortkwamen, naast die welke in andere delen van de wereld worden bereid. Deze bloemen kunnen volgens Raff ook worden toegepast op planten en gewassen om de productie te verbeteren. »
« De monnik onderwees deze discipline aan zijn discipelen in Peking en ook aan die in de provincie Hu-pei. Hij stichtte ook scholen die hielpen om zijn techniek door de eeuwen heen te verspreiden. »
« Op 1 januari 1873 werd in de provincie Otago een smalspoorlijn geopend en de eerste spoorlijn van Auckland, tussen Auckland en Onehunga, werd in 1873 geopend. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022