6 zinnen met «manieren»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord manieren en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Op deze en andere manieren hebben de inheemse volkeren de verovering van Amerika mede vorm gegeven. »
« De oversteek van de Atlantische Oceaan door planten als cacao en tabak illustreert de manieren waarop de ontdekking van de Nieuwe Wereld de gewoonten en het gedrag van de Europeanen veranderde. »
« Een van de manieren waarop de adel zich onderscheidde van anderen was door de aankoop, consumptie en uitstalling van goederen. »
« Groot-Brittannië probeerde aan beide zijden van de Atlantische Oceaan op verschillende manieren inkomsten te verwerven om de enorme schuld te beheren, onder meer door een belasting in te stellen op thee en andere goederen die door Britse bedrijven aan de koloniën werden verkocht, maar veel onderdanen verzetten zich tegen deze belastingen. »
« Charbonneau kende het land beter dan de Amerikanen, en Sacagawea bleek op vele manieren van onschatbare waarde, niet in het minst omdat de aanwezigheid van een jonge vrouw en haar baby vele groepen ervan overtuigde dat de mannen geen oorlogsgroep waren en geen kwaad in de zin hadden. »
« Slaven verzetten zich elke dag op kleine manieren tegen hun slavernij, maar dit verzet vertaalde zich meestal niet in massale opstanden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022