6 zinnen met «figuur»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord figuur en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Malintzin blijft een omstreden figuur in de geschiedenis van de Atlantische wereld; sommigen beschouwen haar als een verrader omdat zij Cortés hielp de Azteken te veroveren, terwijl anderen haar zien als een slachtoffer van de Europese expansie. »
« O'Neal was een flitsende figuur en had connecties met de machtigste mannen in de republiek. »
« In John Gast's American Progress wandelt de blanke, blonde figuur van Columbia - de historische personificatie van Amerika - triomfantelijk westwaarts met de Ster van het Rijk op zijn hoofd. Zij brengt onderwijs, gesymboliseerd door het schoolboek, en moderne technologie, voorgesteld door de telegraafkabel. Blanke kolonisten volgen, verdrijven de hulpeloze inboorlingen en brengen opeenvolgende golven van technologische vooruitgang met zich mee. »
« Deze legendarische figuur leefde in de 5e eeuw v. Chr. en het grootste deel van zijn werk werd in de 15e eeuw vernietigd als gevolg van politieke problemen. »
« Om 21.30 uur klom een figuur op een balkon aan de achterkant van het Sunflower House, sloeg een raam in, trok de gordijnen eruit en stak ze in brand. »
« De belangrijkste figuur in het Egyptische geestelijke leven was de koning; men geloofde dat hij (of soms zij) een directe verbinding vormde tussen de goden en het Egyptische volk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022