6 zinnen met «trof»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord trof en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen Cortés Centraal-Mexico verkende, trof hij een gebied aan waar een inheemse strijd woedde. »
« Kearny kwam aan in Californië en trof het al aan in Amerikaanse handen door de gezamenlijke inspanningen van Californische kolonisten, de Amerikaanse marinecommandant John D. Sloat, en John C. Fremont, een voormalig legerkapitein en schoonzoon van Missouri senator Thomas Benton. »
« De paal drong de linkerzijde van de auto binnen en trof Chad in de schedel, borst en buik. Zijn vriendin Kim was op slag dood door de klap. »
« Toen Astrid de volgende dag om 8 uur 's morgens op haar werk kwam, trof zij aan dat alle ramen van het pension tot aan de zesde verdieping kapot waren. »
« Juda werd gedeeltelijk gespaard door een plaag die het Assyrische leger trof, maar eindigde toch als een zijrivaal van de Assyriërs, die jaarlijks hulde betaalden en verantwoording aflegden aan een Assyrische functionaris. »
« Geen vaardigheid of dapperheid deed er toe als een artilleriegranaat de loopgraaf trof waar een soldaat stond. Evenzo, als het bevel werd gegeven om "over te steken", was het enige waar men op kon hopen lang genoeg te overleven om zich te kunnen terugtrekken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022