6 zinnen met «gelijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gelijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bovendien waren sommige Amerikaanse kolonisten van mening dat de koloniën op gelijke politieke voet stonden met Groot-Brittannië. De suikerwet betekende dat ze secundair waren, slechts aanhangsels van het Rijk. »
« Carthago was een van de rijkste en machtigste handelsrijken van het Hellenistische tijdperk, een gelijke van de Alexandrijnse rijken in het oosten, die met hen handel dreef en af en toe schermutselingen uitvoerde met de Ptolemaeïsche legers van Egypte en de Griekse steden van Sicilië. »
« Deze slag wekte bewondering op bij de Romeinen, die moesten erkennen dat zij eindelijk hun gelijke hadden gevonden, de Perzen. »
« Kortom, de bisschoppen verwierven plotseling macht op gelijke voet met de traditionele Romeinse adel, waardoor de macht binnen de christelijke kerkelijke hiërarchie rechtstreeks werd gekoppeld aan de macht binnen het Romeinse politieke systeem. »
« Zij creëerden massale irrigatiesystemen, waardoor Mesopotamië bijna op gelijke hoogte met Egypte kwam als het rijkste landbouwgebied ter wereld. »
« Met andere woorden, het lezen van de klassieken inspireerde de denkers van de Renaissance om de grote schrijvers en filosofen van het oude Griekenland en Rome na te volgen en zo poëzie, filosofie en theorie te creëren op gelijke voet met die van een Aristoteles of een Cicero. »
diccio-o.com - 1998 - 2022