6 zinnen met «erfelijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord erfelijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hernán Cortés hoopte erfelijke privileges voor zijn familie te verkrijgen, tribuutbetalingen en arbeid van de inboorlingen, en een jaarlijks pensioen voor zijn dienst aan de kroon. »
« Het chromosoom is opgebouwd uit DNA-moleculen, die de genen vormen, de erfelijke eenheden die alle informatie bevatten die nodig is voor de voortplanting in de volgende generatie. »
« Er zijn meer dan 100.000 genen die de erfelijke eigenschappen bij de mens bepalen. »
« De Umayyaden lieten al snel de gewoonte varen om oudsten bijeen te roepen om leiders te benoemen en drongen aan op een erfelijke lijn van kaliefen. »
« Zij werden uiteindelijk (wettelijk) verslagen door een rivaliserende factie, de Tories, die het idee van het goddelijke recht van koningen en erfelijke opvolging steunden. »
« De tweede stand, de adel, werd verder onderverdeeld in een elite van adellijken met erfelijke heerlijkheden van uiteenlopende aard (hertogen, graven, enz.) en een grotere groep van lagere adellijken die land bezaten maar niet noodzakelijk zeer rijk waren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022