6 zinnen met «bomen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bomen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De bomen, vruchten en kruiden verschillen sterk van die van Juana. Er zijn veel specerijen en uitgestrekte mijnen van goud en andere metalen op dit eiland. »
« Hele wouden van oeroude bomen en cipresmoerassen vielen onder de bijl toen slaven werkten om de vegetatie te strippen om plaats te maken voor katoen. Toen het land was vrijgemaakt, maakten de slaven de grond klaar door te ploegen en te planten. »
« God gebood Adam: "Eet, als u wilt, van de vruchten van alle bomen in het paradijs, maar van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad mag u niet eten. Voor hun ongehoorzaamheid werden Adam en Eva uit de Hof van Eden verstoten. »
« Terwijl we ons een weg banen door de bomen, ruik ik een vieze geur. »
« Maanden gingen voorbij... de bomen werden kaal. »
« Zach was al aan het dromen toen hij werd gewekt door een plotselinge pijn die zijn gezicht greep. Hij zag hoe de bomen aan hem voorbij raasden terwijl iets hem aan zijn hoofd meesleepte tot hij een meter of twee van zijn slaapzak verwijderd was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022