Zinnen met «vieringen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vieringen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met name de vieringen van de god Dionysos, god van de wijn en de feesten, gaven aanleiding tot de eerste herkenbare "toneelstukken" en "acteurs". »
« Met dit in gedachten betekende de opname van niet-christelijke vieringen in de liturgische kalender niet dat de christenen bereid waren polytheïsme te aanvaarden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022