6 zinnen met «krijgers»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord krijgers en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een heersende klasse van edele krijgers en priesters bracht dagelijks rituele mensenoffers om de zon te ondersteunen op haar lange reis door de hemel, om de goden gunstig te stemmen of te voeden, en om de landbouwproductie te stimuleren. »
« De Babyloniërs sloten een verbond met clans van bereden krijgers in Perzië, de Meden genaamd, en tussen hen in werd de Assyrische staat volledig vernietigd. »
« In de oudheid werd het land overheerst door krijgers te paard, die door de gevestigde volkeren van Mesopotamië in het westen over het algemeen als "barbaren" werden beschouwd. »
« De Hunnen waren krijgers uit de steppen van Centraal-Azië: deskundige ruiters, bekwame krijgers, ongebonden aan een bepaald land. »
« In 500 CE bekeerden Clovis en een paar duizend van zijn elite krijgers zich tot het Latijnse Christendom, niet zozeer uit een gevoel van vroomheid als wel om praktische redenen: hij was van plan om de Visigoten van Spanje aan te vallen, Arische Christenen die heersten over de oude Latijns Christelijke Romeinen. »
« De achtergrond van de kruistochten was de macht van een specifieke groep nomadische krijgers in het Midden-Oosten, de Seltsjoeken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022