6 zinnen met «afgebeeld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afgebeeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Court Scene, Mandan O-kee-pa Ceremony is een voorbeeld van een schilderij waarop inheemse mensen zijn afgebeeld. Geleerden hebben lang getwijfeld aan de juistheid van deze weergave van een overgangsritueel bij het Mandan-volk. »
« Penelope, de vrouw van de Griekse held Odysseus, wordt afgebeeld als iemand die twintig jaar trouw wacht op de terugkeer van Odysseus van de invasie van Troje, ondanks een legioen vrijers die haar en Odysseus' land proberen te veroveren. »
« Een Romeinse buste van Mithridates VI, gebeeldhouwd in de 1e eeuw na Christus. (d.w.z. meer dan een eeuw nadat Mithridates was verslagen) door een Romeinse beeldhouwer. Hier is hij afgebeeld met de leeuwentooi van Hercules - de implicatie is dat de Romeinen zijn wreedheid in historisch opzicht respecteerden, ook al was hij een bittere vijand van Rome geweest. »
« Ook werden in die tijd in vrijwel alle kunstwerken bijbelse thema's afgebeeld. »
« Lodewijk Filips zelf werd in de loop der jaren steeds impopulairder (in satirische karikaturen uit die tijd werd hij vaak afgebeeld als een zwaarlijvig, verwend peertje). »
« De onderwereld, afgebeeld in het onderste deel van het schilderij, verschilt niet veel van onze hel, te oordelen naar de draken met vuurtongen die er verschijnen. Er zijn ook schildpadden en uilen die de onderaardse netherwereld voorstellen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022