6 zinnen met «kleiner»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kleiner en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« "Met deze oefeningen kun je niet alleen een paar centimeter kleiner worden," zegt Molly Fox, "maar je voelt je ook meteen energiek." »
« Het zuidelijke koninkrijk Juda was armer, kleiner en conservatiever; het was in Juda dat de profetische beweging werd geboren. »
« Alexander de Grote begon onmiddellijk aan de missie van zijn vader om Perzië aan te vallen, waarbij hij een betrekkelijk klein leger (van ongeveer 45.000 man) naar Perzisch gebied leidde - merk op hoeveel kleiner dit leger was dan het Perzische leger een eeuw eerder was geweest, toen Xerxes I was binnengevallen met meer dan 200.000 soldaten. »
« De meeste strijders waren Arabieren uit Arabië zelf, samen met Arabieren die zich in Syrië en Palestina hadden gevestigd en later werden gerekruteerd. Een kleiner percentage bestond uit niet-Arabieren die zich bekeerden en zich bij de legers aansloten. »
« Engelse schepen waren kleiner en wendbaarder, hun kanonnen waren sneller en makkelijker te herladen, en Engelse kapiteins wisten beter dan hun Spaanse tegenhangers hoe ze in de wispelturige Kanaalwinden moesten zeilen, wat een ramp betekende voor de Spaanse vloot. »
« Als getallen je een idee kunnen geven van de afstand tot Neptunus, laten we dan zeggen dat we de Zon dertig keer kleiner waarnemen dan op Aarde en dat haar hitte achthonderd keer minder is dan wat wij dagelijks thuis ontvangen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022