6 zinnen met «verenigde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verenigde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het huwelijk van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië in 1469 verenigde het katholieke Spanje en begon het proces van de opbouw van een natie die kon concurreren om de wereldmacht. »
« Het verzet van Massachusetts tegen het Britse gezag verenigde verschillende facties in Groot-Brittannië tegen de koloniën. »
« De afgevaardigden bevestigden: "Dat deze verenigde koloniën vrije en onafhankelijke staten zijn, en van rechtswege zouden moeten zijn; dat zij ontheven zijn van alle trouw aan de Britse Kroon. En voor de ondersteuning van deze verklaring, ... beloven wij elkaar ons leven, ons fortuin, en onze heilige eer." »
« Omdat ras alle blanken verenigde als leden van het meesterras, namen niet-slaaf-houdende blanken deel aan burgerplichten. Ze zaten in jury's en stemden. »
« Evenzo wordt de zee die de Grieken scheidde van en verenigde met hun buren, waaronder de Egyptenaren en de Perzen, nog steeds de Middellandse Zee genoemd, wat "zee in het midden van de aarde" betekent (hoewel in het Latijn, niet in het Grieks - we ontlenen het woord aan een latere "westerse" beschaving, de Romeinen). »
« Net als Sargon veroverde en verenigde koning Ur-Nammu de meeste stadstaten van Mesopotamië. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022