6 zinnen met «vertoont»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vertoont en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Mesopotamië vertoont de vroegste tekenen van grootschalige oorlogvoering. »
« Na een ogenblik te hebben nagedacht, vroeg de man: "Welke film vertoont u tijdens de vlucht? »
« De hersenschors vertoont de tweedeling die meer dan eens tot controverse heeft geleid; de rechter- en linkerhersenhelft zijn fysiek van elkaar gescheiden, maar dat kan niet worden gezegd van hun functies. »
« Wanneer de kameel, moe en hongerig na een lange reis, in de buurt van een waterbron komt, vertoont hij een karakteristiek gedrag: hij heft zijn kop op, knijpt zijn ogen dicht en inhaleert diep. »
« Een Soemerische tekst van bijna vierduizend jaar geleden - die duizend jaar ouder is dan de bijbelse tekst - bevat een verhaal dat opvallend veel gelijkenis vertoont met dat over de spraakverwarring bij de toren van Babel. Opnieuw tonen de Soemeriërs zich de auteurs van literaire tradities, geloofsovertuigingen en motieven die zich over de hele wereld hebben verspreid. »
« Er is ook een vrouwenfiguur met grote, ronde ogen en haar dat in lange vlechten over haar borst valt. Dit laatste beeldje vertoont een opvallende gelijkenis met Mesopotamische beeldjes. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022