6 zinnen met «genade»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord genade en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vroeger werkte ik onvermoeibaar en zonder genade. »
« Het is niet ver gezocht te stellen dat de belangrijkste taak van de Mesopotamische priesters was de goden om genade te vragen. »
« Hele culturen werden vernietigd, keizerrijken gingen ten onder en de overlevenden werden overgeleverd aan de genade van conquistadores wier hoogste prioriteiten de ontginning van minerale rijkdommen en de uitbuiting van arbeidskrachten waren. »
« Rond 1510 begon Maarten Luther een mogelijk antwoord op dit dilemma te onderzoeken: het idee dat redding niet voortkwam uit werken, maar uit Gods genade, grenzeloze liefde en vergeving, die alleen door geloof kon worden bereikt. »
« Als God almachtig en alwetend was, en ervoor koos zijn genade aan sommige mensen te verlenen en niet aan anderen, zo redeneerde Calvijn, dan was het dwaasheid te veronderstellen dat mensen Hem op de een of andere manier konden beïnvloeden. Niet alleen was de katholieke nadruk op goede werken verkeerd, maar ook het idee zelf van een vrije wil tegenover goddelijke intelligentie kon niet juist zijn. »
« Elke verenigde theorie - de scheppingsvergelijking - veroordeelt het heelal op verschillende manieren tot de dood, en geen van hen toont het enige genade. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022