6 zinnen met «reeds»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord reeds en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Columbus had zijn plan reeds zonder succes aan de heersers van Genua en Venetië voorgelegd, zodat de Spaanse monarchie zijn laatste hoop was. »
« Aangezien de Afrikanen reeds vertrouwd waren met veeteelt en landbouw, een herkenbare huidskleur hadden en gemakkelijk konden worden bevoorraad door de bestaande Afrikaanse slavenhandel, bleken zij het antwoord te zijn op deze behoefte. Dit proces legde de basis voor de uitbreiding van de slavernij in de Nieuwe Wereld in de Amerika's. »
« Zij voerden aan dat juryrechtspraak reeds lang door de Britse grondwet als een grondrecht van de Engelsen werd erkend. »
« De prijzen begonnen reeds te dalen in 1815, aan het einde van de Napoleontische oorlogen, toen Groot-Brittannië zijn overtollige industrieprodukten, het resultaat van overproduktie in oorlogstijd, begon te "dumpen" in Amerikaanse havens, waar zij goedkoop werden verkocht en concurreerden met in Amerika vervaardigde goederen. »
« Ik heb reeds bijna alle diplomaten en collega's bedankt die in mijn land gemobiliseerd zijn om mijn vrijlating te bewerkstelligen, alsook diegenen die mijn moeder elke dag opbelden. »
« Een van de pioniers op het gebied van de neurochirurgie was de Engelsman Victor Horsley, die op 29-jarige leeftijd reeds een vooraanstaand chirurg en een onvermoeibaar onderzoeker was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022