Zinnen met «identiek»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord identiek en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Homo sapiens ontstond in een vorm die biologisch identiek is aan de huidige mensheid, ongeveer 300.000 jaar geleden (fossiel bewijsmateriaal herziet dat getal vaak - het oudst bekende exemplaar werd in 2017 in Marokko ontdekt). »
« Ook in Italië zelf was het leven van de meeste mensen (vooral buiten de grote steden) in 1500 bijna identiek aan wat het eeuwen daarvoor geweest zou zijn. »
« De Church of England was in haar leer en rituelen bijna identiek aan de katholieke kerk, met als enige verschil dat de koning aan de top stond en de trouw aan de Roomse paus werd afgezworen. »
« Wat in het ene hotel werkt, werkt niet in het andere, ook al zien de douches er identiek uit. »
diccio-o.com - 1998 - 2022