6 zinnen met «systemen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord systemen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Sommige motten hebben echter zintuiglijke en gedragsmatige systemen ontwikkeld die hen soms redden van louter vliegende canapés voor vleermuizen. »
« De Mesopotamiërs creëerden ook systemen voor het schrift, georganiseerde religie en literatuur, die allemaal een enorme invloed zouden hebben op de wereldgeschiedenis en, op hun beurt, op de westerse beschaving. »
« Het Oude Rijk verenigde Egypte onder één regeringshuis, ontwikkelde systemen voor het bijhouden van registers, en vormde een belangrijke kaste van schriftgeleerden, de koninklijke bureaucraten die het hiëroglyfenschrift beheersten. »
« De Minoïers dreven actief handel met hun buren en ontwikkelden hun eigen bureaucratische en schriftelijke systemen. Zij gebruikten een vorm van schrift die historici "Lineair A" noemen en die nooit is ontcijferd. »
« In zekere zin vertegenwoordigden de rijken van de Bronstijd en vooral de IJzertijd verschillende experimenten met het opbouwen en in stand houden van grotere economische systemen en politieke eenheden dan eerder mogelijk was geweest. »
« Wat de economische systemen in het Midden-Oosten dus onderscheidde van veel andere samenlevingen (zoals Europa in die tijd, met uitzondering van Italië in de Renaissance) was de zorg die de heersers besteedden aan het cultiveren van de handel. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022