6 zinnen met «gemengde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gemengde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1996 werd een nieuw kiesstelsel ingevoerd, de gemengde evenredige vertegenwoordiging, waardoor minderheids- of coalitieregeringen de norm konden worden, maar de Nationale en de Labourpartij bleven nog steeds dominant. »
« De Mongoolse overheersing had gemengde gevolgen voor zowel de Aziatische als de Europese geschiedenis. »
« Alle leden van de Assemblée waren ook blank, ondanks het bestaan van een grote populatie vrije zwarten en mensen van gemengde rassen in de Franse koloniën (vooral in het Caribisch gebied). »
« In het geval van zwarten en mensen van gemengde rassen in de Franse koloniën toonde de Assemblee aanvankelijk echter weinig belangstelling voor het uitbreiden van enige vorm van politieke rechten. Verscheidene leden van de Assemblee pleitten voor afschaffing van de slavernij, maar zij waren in de minderheid. »
« Vrije zwarten en bewoners van gemengde rassen in de kolonies eisten, zodra zij hoorden van de gebeurtenissen in Frankrijk, al snel erkenning van hun eigen rechten. Veel verontrustender voor de leden van de Assemblee was dat ook de slaven van Saint-Domingue (die ongeveer 90% van de bevolking uitmaakten) kennis namen van de Revolutie en haar belofte van gelijkheid. »
« Vanaf 1933 begon de nazi-staat met een campagne van onvrijwillige sterilisaties van gehandicapten en mensen van gemengde rassen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022