Zinnen met «inzake»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord inzake en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De preambule van de Verklaring begon met een verklaring over de Verlichtingsbeginselen inzake universele mensenrechten en waarden: »
« De nationale regering van 1990-99 nam de controversiële wet inzake arbeidscontracten aan, die de arbeidsmarkt openstelde, maar de macht van de vakbonden verminderde. »
« Om haar beleid inzake de aankoop en de prijszetting van graan op te leggen, moest de regering een groot beroep doen op plaatselijke militante organisaties die vaak juist de boeren die zij moesten vertegenwoordigen, terroriseerden. »
« Wetten inzake aanranding en huiselijk geweld werden vaak aangescherpt en strenger gehandhaafd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022