7 zinnen met «verhouding»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verhouding en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De perfecte voeding moet een harmonieuze verhouding bevatten van de basisstoffen die in de voeding voorkomen. »
« Vleermuizen moeten wel met het gezicht naar beneden slapen omdat hun vleugels zo groot zijn dat ze niet in verhouding staan tot hun lichaam, waardoor ze niet snel zouden kunnen vluchten als ze op de grond en tijdens hun slaap door een roofdier zouden worden betrapt. »
« Voor het welslagen van dit plan was het van belang dat er een juiste verhouding was tussen immigranten die werkten en immigranten die eigendom waren. De plannen van de Nieuw-Zeelandse Compagnie mislukten ten dele omdat deze verhouding nooit werd bereikt; er waren altijd meer arbeiders dan werkgevers. »
« Er was een relatief tekort aan Grieken in verhouding tot de inheemse bevolking, en daarom waren de Seleuciden ook de meest diverse. »
« Los van de strijd tussen Grieken en niet-Grieken vond er in de Hellenistische periode een belangrijke verschuiving plaats in de verhouding tussen mannen en vrouwen. »
« Caesar kwam vervolgens in Egypte aan en bleef daar lang genoeg om een politieke alliantie te smeden en een verhouding aan te gaan met de koningin van Egypte: Cleopatra VII, de laatste van de Ptolemaeïsche dynastie. »
« De verhouding van het christendom tot niet-christelijke godsdiensten »
diccio-o.com - 1998 - 2022