6 zinnen met «aard»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord aard en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vanwege de clandestiene aard van de Afrikaanse samenleving, werd "wij" geassocieerd met het dorp en de familieleden, terwijl "zij" alle anderen omvatte. »
« De eerste 12 bladzijden van het boek handelden over de aard en de geschiedenis van zeehonden, wat me deed denken aan de eerste 100 bladzijden van Centennial, dat handelde over de vroege geschiedenis van de aarde. »
« Deze risico's zijn inherent aan de aard van de verrichtingen die Dr. Epstein uitvoert. »
« Ik had nog steeds een lichaam, hoewel van een andere aard, met andere krachten dan het fysieke lichaam dat ik had achtergelaten. Al snel begint er iets te gebeuren. »
« De ceremonie, van mondaine aard, was niet al te treurig. »
« Kinderen met misvormingen van welke aard dan ook werden in de open lucht achtergelaten om te sterven, evenals kinderen die door het trainingsregime verminkt waren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022