6 zinnen met «geografische»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geografische en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze geografische eenheid, die centraal stond bij de opkomst van de Atlantische wereld, strekt zich uit van het huidige Mauritanië tot de Democratische Republiek Congo en omvat weelderige tropische regenwouden langs de evenaar, savannen aan weerszijden van de jungle, en veel droger land in het noorden. »
« Tot de Restauratiekolonies behoorde ook Pennsylvania, dat het geografische centrum van Brits koloniaal Amerika werd. »
« Deze tekst heeft een bredere geografische visie dan de traditionele studieboeken over de westerse beschaving, en richt zich in veel gevallen op de centrale historische rol van het Midden-Oosten, niet alleen van Europa. »
« Ondanks de geografische nabijheid van Mesopotamië en Anatolië, was Egypte in die tijd grotendeels afgescheiden van de beschavingen in die gebieden. »
« Wat bekend staat als de Joodse "diaspora", dat wil zeggen de geografische verspreiding van de Joden, begon in feite in 538 v. Chr., omdat veel Joden ervoor kozen om in Babylon te blijven, en al snel ook in andere steden van het Perzische Rijk. »
« Rome zelf had enkele belangrijke geografische voordelen. Zijn heuvels waren gemakkelijk te verdedigen, waardoor het voor indringers moeilijk was om een succesvolle aanval uit te voeren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022