6 zinnen met «opgelost»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord opgelost en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De lunch was dus het moment waarop de belangrijke kwesties van zijn beleid werden opgelost, en toen General Motors in de jaren 1920 de verkoop van Ford begon te doen kelderen, was het voor de hand liggende onderwerp na het diner de toekomst van het Model T. Maar het was zelden het moment om de toekomst van het Model T te bespreken. »
« Veel gevallen van doofheid worden veroorzaakt door oorsmeerpluggen en kunnen worden opgelost door een bezoek aan een specialist die de oorsmeer met een injectiespuit zal verwijderen. »
« Het mysterie van de aspergecrème was opgelost. »
« De kwestie werd nooit opgelost - een machtig kerkleider, Tertullianus, schreef eens "wat heeft Athene met Rome te maken", d.w.z. waarom zou iemand de Griekse intellectuele erfenis bestuderen als die werd voortgebracht door voorchristelijke heidenen? »
« De problemen die aan de basis lagen van de burgeroorlogen waren niet opgelost, en Cromwell zelf was even autoritair en autocratisch geworden als Charles was geweest. »
« In een notendop luidt het centrale argument van het boek "Het einde van de geschiedenis en de laatste mens" dat de mensheid een nieuwe fase inging waarin de essentiële politieke en economische problemen van het verleden waren opgelost. Voortaan zouden marktkapitalisme en liberale democratie samenkomen in een symbiotische relatie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022