6 zinnen met «landen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord landen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vooral in de sterk katholieke landen Spanje en Portugal motiveerde religieuze ijver de heersers tot bekeringen en tot het terugwinnen van land op de moslims. »
« In de 16e eeuw verspreidde het protestantisme zich over Noord-Europa en de katholieke landen reageerden met pogingen om wat werd gezien als de protestantse bedreiging uit te roeien. »
« Gedurende de 16e eeuw was Potosí een bloeistad, die kolonisten uit vele landen aantrok, maar ook inboorlingen van vele verschillende culturen. »
« Jefferson selecteerde twee mede-Maagden, Meriwether Lewis en William Clark, om een expeditie te leiden naar de nieuwe landen in het westen. Hun doel was de commerciële mogelijkheden van de nieuwe landen te ontdekken en, nog belangrijker, mogelijke handelsroutes. Van 1804 tot 1806 doorkruisten Lewis en Clark het Westen. »
« Bovendien leek het veel blanken niet alleen een door God gegeven recht, maar ook een patriottische plicht, om de landen aan gene zijde van de Mississippi te vestigen en de Amerikaanse slavernij, cultuur, wetten en politieke tradities met zich mee te brengen. »
« De macht van katoen op de wereldmarkt heeft het Zuiden rijkdom gebracht, maar heeft ook de economische afhankelijkheid van andere landen en andere delen van de Verenigde Staten vergroot. »
diccio-o.com - 1998 - 2022