6 zinnen met «omliggende»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omliggende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ik zou zo'n hoge dosis radioactiviteit nodig hebben dat de omliggende weefsels en organen beschadigd zouden kunnen worden. »
« Een dergelijk plan zou ook geld kunnen opleveren voor de bewoners van het omliggende gebied. »
« Uiteindelijk werd in de stad zelf een schavot gebouwd en de omliggende akkers werden bebouwd, met uitzondering van de akkers die voor terechtstellingen waren bestemd en die door niemand werden opgeëist. »
« Uruk telde ongeveer 50.000 inwoners in de stad zelf en in de omliggende regio. »
« Evenzo bracht Egypte niet alleen rijkdom, maar ook zijn unieke cultuur naar de omliggende gebieden, en diende het als een van de grondleggers van de westerse beschaving als geheel. »
« In de eeuwen daarna heersten de Kassieten met succes over Babylon en de omliggende gebieden, en de hele regio beleefde een periode van welvaart. »
diccio-o.com - 1998 - 2022