6 zinnen met «name»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord name en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met name de Adriatische havenstad Venetië was zeer welvarend door de handel met islamitische kooplieden. »
« Generaties Britse kolonisten groeiden op in de tijd dat een groot deel van Noord-Amerika, met name het noordoosten, in oorlog was. De kolonisten kenden de oorlog uit de eerste hand. »
« Met name de landeigenaren van Virginia probeerden gretig hun bedrijven te diversifiëren buiten de tabak, waarvan de prijs was gestagneerd en die de vruchtbaarheid van het land langs de Chesapeake Bay had uitgeput. »
« Met name de middenkolonies New York, New Jersey en Pennsylvania hadden een sterk verdeelde bevolking. Loyaliteit aan Groot-Brittannië uitte zich in vele vormen, van rijke elites die genoten van de vooroorlogse status quo tot weggelopen slaven die verlangden naar de vrijheid die de Britten boden. »
« De Federalisten, met name John Jay, Alexander Hamilton en James Madison, maakten hun zaak aanhangig bij het publiek in een beroemde reeks essays die bekend staan als The Federalist Papers. »
« In het verslag wordt met name gewezen op de gevaren voor het voortbestaan van het park die worden veroorzaakt door "de buitensporige concentratie van toeristische resorts in het gebied". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022