6 zinnen met «eeuwen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord eeuwen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de eeuwen daarna verdreven koningen de Joden uit hun koninkrijk of dwongen hen tot het betalen van een hoge tol voor het voorrecht te mogen blijven. »
« De inheemse volkeren verbouwden het al eeuwen vóór het Europese contact voor medicinale en rituele doeleinden, rookten het in pijpen of verpulverden het voor gebruik als tabak. Zij geloofden dat tabak de concentratie kon verbeteren en de wijsheid kon vergroten. »
« Zoals hierboven besproken, verbood het Congres, na eeuwen van slavenhandel met West-Afrika, de verdere invoer van slaven vanaf 1808. De binnenlandse slavenhandel breidde zich toen snel uit. »
« In de vijf eeuwen sinds Gutenberg de Bijbel drukte in Mainz, Duitsland, zijn er meer dan 1 miljard exemplaren gedrukt. »
« In de loop der eeuwen zijn talrijke technieken ontwikkeld die, gesteund door de natuur, hebben getracht de ideale gezondheidstoestand van de mens te bereiken langs parallelle wegen met de medische wetenschap. »
« Vier eeuwen later blijkt overal ter wereld de enorme collectieve verslaving aan tabak, alcohol en een veelheid van stimulerende of kalmerende middelen die een groot risico inhouden voor de gezondheid en het leven van de mens. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022