7 zinnen met «bewijs»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bewijs en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Er is bewijs dat de drie religies eeuwenlang in harmonie leefden. »
« Columbus' brief uit 1493 - of bewijs van verdienste - waarin hij zijn "ontdekking" van een Nieuwe Wereld beschreef, heeft in Europa veel enthousiasme teweeggebracht. »
« In 1493 stuurde Columbus twee exemplaren van een bewijs van verdienste naar de koningen van Spanje en zijn minister van financiën, Luis de Santángel. »
« Er is weinig bewijs dat een uitgebreide samenzwering, zoals door blanke New Yorkers werd gedacht, werkelijk heeft bestaan. »
« Voor de Sons and Daughters of Liberty en degenen die hen volgden, leek de wet het bewijs te zijn dat een handvol corrupte parlementsleden de Britse grondwet overtraden. »
« De Democratisch-Republikeinen beweerden dat de wetten een bewijs waren van de intentie van de Federalisten om de individuele vrijheden te verbrijzelen en, door de bevoegdheden van de nationale regering uit te breiden, de rechten van de staten te verpletteren. »
« Het herstel was een overduidelijk bewijs van de levendige en veerkrachtige aard van het Amerikaanse volk. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022