10 zinnen met «toen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord toen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Maar toen de Zijderoute, de lange handelsroute over land van China naar het Middellandse-Zeegebied, duurder en gevaarlijker werd, zochten de Europeanen een efficiëntere en goedkopere handelsroute over water, waarmee de ontwikkeling begon van wat wij nu de Atlantische wereld noemen. »
« De rijkdom en complexiteit die Cortes aantrof toen hij in deze stad, bekend als Tenochtitlan, aankwam, overtroffen alles wat hij of zijn mannen ooit hadden gezien. »
« In 1519, toen Cortés aankwam, telde deze nederzetting meer dan 200.000 inwoners en was daarmee zeker de grootste stad op het westelijk halfrond in die tijd en waarschijnlijk groter dan welke Europese stad ook. »
« De strijd om de Heilige Landen eindigde pas toen de kruisvaarders in 1291 hun mediterrane bolwerk te Akko (in het huidige Israël) verloren en de laatste christenen enkele jaren later het gebied verlieten. »
« Mijnwerkers ontdekten toen enorme nieuwe goudvoorraden ten oosten van de Niger-rivier. »
« Het tij keerde echter toen Henry een mannelijke erfgenaam wenste voor de Tudor monarchie. »
« Pas toen de Cherokee zich aansloten bij de Engelsen mislukte het doel van de coalitie om de Engelsen uit de regio te verdrijven. »
« Pennsylvania (wat in het Latijn "Penn's Woods" betekent) ontstond in 1681, toen Charles II de grootste eigendomskolonie in Amerika aan William Penn schonk om een grote schuld te vereffenen die hij aan de familie Penn had. »
« Hij had een katholieke vrouw, en toen zij een zoon kregen, werd de mogelijkheid van een katholieke troonopvolger een bedreiging voor de Engelse protestanten. »
« Het conflict begon in alle hevigheid in 1763, toen Pontiac en enkele honderden Ojibwas, Potawatomis en Hurons Fort Detroit belegerden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022