6 zinnen met «uiteindelijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uiteindelijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hoewel hij uiteindelijk werd verslagen, had Satan nog steeds de macht om mensen te misleiden en hen ertoe te brengen kwaad of zonde te begaan. »
« Zijn derde vrouw, Jane Seymour, baarde uiteindelijk een zoon, Edward, die korte tijd regeerde voor hij in 1553 op vijftienjarige leeftijd stierf. »
« Later vormden zij de ruggengraat van de communicatie tussen de koloniën in de opstand tegen de Tea Act, en uiteindelijk in de opstand tegen de Britse kroon. »
« Benjamin Franklin van zijn kant schreef in de jaren 1780 dat alcoholisme uiteindelijk de Indianen zou uitroeien, zodat het land vrij zou blijven voor blanke kolonisten. »
« In tegenstelling tot de Amerikaanse Revolutie, die uiteindelijk het slavernij-instituut en de macht van de Amerikaanse slavenhouders versterkte, inspireerde de Franse Revolutie tot slavenopstanden in het Caribisch gebied, waaronder een slavenopstand in 1791 in de Franse kolonie Saint-Domingue (het huidige Haïti). »
« In een reeks van gedwongen marsen werden uiteindelijk zo'n vijftienduizend Cherokee naar Oklahoma overgebracht. Deze gedwongen migratie, bekend als de "Trail of Tears", had de dood van wel vierduizend Cherokee tot gevolg. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022